Toespraken

De gouverneur krijgt vaak het woord, over uiteenlopende thema's. Dit gebeurt tijdens haar openingsrede voor de deputatie en de provincieraadsleden, maar ook tijdens gelegenheidstoespraken. Op deze pagina vind je een selectie van deze toespraken.

Toespraak n.a.v. het Te Deum op de Nationale Feestdag (21 juli 2021)

Nieuwjaarstoespraak voor de provincieraad (27 januari 2021)

Aanstellingstoespraak voor de provincieraad (2 september 2020)