Uitbreiding mondmaskerplicht in Oost-Vlaanderen

Corona

De gouverneur neemt enkele aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in de provincie in te dijken.

In alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen is het dragen van een mondmasker verplicht in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en op alle recyclageparken. Bovendien verplicht de gouverneur alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar om op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen altijd een mondmasker bij zich te hebben en dat te tonen op vraag van de politie. Van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020, de periode rond Allerheiligen,  geldt deze mondmaskerplicht ook op openbare begraafplaatsen en de parkings ervan.

Uniformiteit en duidelijkheid voor de burger

“Deze beslissingen vermijden een lappendeken aan gemeentelijke beslissingen, wat nefast zou zijn voor het draagvlak bij de burgers, die gaandeweg het bos door de bomen niet meer zien. Uniformiteit is bovendien ook belangrijk voor de naleving én voor de handhaving."

Download politiebesluit m.b.t. mondmaskerplicht