Eedaflegging burgemeester Jan Vanderstraeten Lebbeke

Jan Vanderstraeten werd bij besluit van 16 december 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot burgemeester en dit met ingang vanaf 1 januari 2022. Hij neemt de fakkel over van Raf De Wolf die drie jaar lang burgergemeester was van Lebbeke. Vanderstraeten was binnen het college van burgemeester en schepenen van Lebbeke al eerste schepen bevoegd voor Ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting en financiën.

"Ik heb enorm veel zin om van Lebbeke een nog mooiere gemeente te maken. Ik kijk uit naar de goede samenwerking met het college de komende jaren om de grote projecten in het meerjarenplan succesvol te kunnen realiseren."

De eedaflegging vond plaats op maandagavond 20 december 2021 in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt in Gent en dit in het bijzijn van zijn vriendin Charlotte en zijn naaste familie. Vanderstraeten zal het burgemeesterschap combineren met zijn job als adviseur op het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.