Captatieverbod op de Leie n.a.v. zware bedrijfsbrand

Veiligheid

Als gevolg van een uitslaande brand bij metaalbehandelend bedrijf Belcroom in Roeselare in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober en de contaminatie van het oppervlaktewater van de Mandel legt de gouverneur als preventieve maatregel een captatieverbod op de Leie op.

Waar

Het captatieverbod geldt in de volgende gebieden:

  • de Leie vanaf de provinciegrens t.e.m. de splitsing in de toeristische Leie en het afleidingskanaal van de Leie;  
  • het afleidingskanaal van de Leie vanaf de splitsing met de Leie en de toeristische Leie tot aan het kanaal Gent-Oostende;
  • de toeristische Leie vanaf de de splitsing met de Leie en het afleidingskanaal tot de ringvaart rond Gent.

Preventieve maatregel

Het captatieverbod op de Leie in Oost-Vlaanderen is een preventieve maatregel. Hoelang het verbod duurt, is afhankelijk van de resultaten van de staalafnames van de Vlaamse Milieumaatschappij op de waterlopen.

Meer info

In de provincie West-Vlaanderen werd het provinciaal nood- en interventieplan afgekondigd. Alle actuele informatie over de crisissituatie in West-Vlaanderen vindt u op https://www.west-vlaanderen.be/crisisWVL

Download politiebesluit m.b.t. captatieverbod