Code geel: risico op natuurbrand in Oost-Vlaanderen

Veiligheid Noodplanning

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op een natuurbrand groter wordt. Natuur en Bos kondigt daarom code geel af in Oost-Vlaanderen. Wees voorzichtig, maak geen vuur en rook niet in de bos- en natuurgebieden. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.

Waarschuwingen van Natuur en Bos: hoe zit dat?

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich bij het begin van de zomerperiode situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Daarom heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt.

Code geel: wat betekent dat?

De natuur in Oost-Vlaanderen begint droger te worden waardoor het risico op een natuurbrand groter wordt. Natuur en Bos kondigt daarom code geel af in haar bos- en natuurgebieden. In die bos- en natuurgebieden gelden daarom de volgende maatregelen:

  • Wees voorzichtig!
  • Maak geen vuur!
  • Rook niet!

Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. 

Opgelet: deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Klik hier om te weten welke dat zijn. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.