Opheffing captatieverbod op de Leie

Veiligheid

Omdat de resultaten van bodem- en wateronderzoek op de Leie gunstig zijn, heft de gouverneur het preventieve captatieverbod op de Leie op.

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij een zware brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare nam de gouverneur een captatieverbod op de Leie als preventieve voorzorgsmaatregel. Ondertussen zijn alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend. De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig. In de Mandel en de Leie dalen de concentraties van de gemeten chemische stoffen verder, tot onder de norm. De concentraties zullen verder blijven afnemen, zo stellen experten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitgevoerde metingen in de waterbodem zijn ook gunstig: de brand en de bluswerken hebben geen impact gehad op de kwaliteit van de waterbodem van de Mandel en de Leie. Daarom wordt het captatieverbod op de Leie in Oost-Vlaanderen vanaf 3 november 2020 opgeheven.

Meer info

09 267 80 21
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be