Bevoegdheden en taken

Wat doet de gouverneur?

De Gouverneur bevindt zich op een knooppunt van verschillende bestuurlijke richtingen: bottom up en top down. Ze vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen. Daardoor is de gouverneur bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. 

Ontdek de bevoegdheden

Bevoegdheden

Vlaamse taken

Als Vlaams regeringscommissaris bewaakt de gouverneur het correct functioneren van de lokale besturen. Ze behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen. De Vlaamse regering wijst de gouverneur ook opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. 

Federale taken

De gouverneur is als federaal regeringscommissaris medeverantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. Noodplanning, brandweer, politie en wapenvergunningen zijn haar hoofdtaken. Zij zit ook het provinciaal veiligheidsoverleg voor. Bij zware rampen coördineert zij de hulpacties. Daarnaast heeft zij representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt zij de koninklijke familie als die de provincie bezoekt.

Provinciale taken

De gouverneur is voorzitster zonder stemrecht van de Oost-Vlaamse deputatie. Ze woont de zittingen van de provincieraad bij.

Internationaal

De gouverneur ontvangt internationale relaties en is betrokken bij internationale samenwerkingsakkoorden. Ze onderhoudt ook nauwe banden met de noorderburen en werd door de Vlaamse Regering aangesteld als coördinator voor de grensregionale samenwerking Vlaanderen-Nederland.


Bevoegdheden en taken