Controle wedstrijden met motorvoertuigen

De gouverneur controleert of bij de organisatie van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden voor motorrijtuigen een bijzondere verzekering werd afgesloten voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Indien de wedstrijd plaatsvindt op het grondgebied van meerdere provincies, dan is het de gouverneur van de provincie waar de wedstrijd van start gaat, die zijn/haar toestemming moet geven, steeds op basis van het eensluidend advies van de andere betrokken gouverneurs.

Autorally’s

Bij autosportwedstrijden heeft de gouverneur specifieke taken wanneer de wedstrijd plaatsvindt op het grondgebied van meerdere gemeenten of provincies. Ze waakt bijvoorbeeld over de samenhang en verenigbaarheid van de door de verschillende lokale besturen getroffen (veiligheids)maatregelen.

Meer info

Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Brandweer en Politie
Federaal Huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 269 82 74
brandweer.ovl@ibz.fgov.be 
politioneleveiligheid.ovl@ibz.fgov.be