De provincie op de (wereld)kaart

De gouverneur ontvangt internationale relaties en is betrokken bij internationale samenwerkingsakkoorden. Ze onderhoudt ook nauwe banden met de noorderburen en werd door de Vlaamse Regering aangesteld als coördinator voor de grensregionale samenwerking Vlaanderen-Nederland.

Coördinator grensregionale samenwerking Vlaanderen - Nederland

Het versterken van de grensregionale samenwerking en het zoeken naar oplossingen voor belemmeringen aan de grens, zodat het volledige potentieel van de grensregio benut kan worden, is een gedeelde prioriteit van de Nederlandse en Vlaamse Regering. Aan Vlaamse zijde werd de gouverneur van Oost-Vlaanderen door de Vlaamse Regering daarom aangesteld als grenscoördinator. In die rol

  • fungeert de gouverneur als centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse provincies, lokale besturen en andere actoren uit de grensregio;
  • organiseert de gouverneur, samen met de Commissaris van de Koning van Zeeland, het bestuurlijk grensregio-overleg;
  • signaleert de gouverneur de gedetecteerde opportuniteiten en belemmeringen aan de Vlaamse overheid (incl. prioritaire actiepunten en oplossingsrichtingen);
  • geeft de gouverneur mee uitvoering aan de doelstellingen en acties op het vlak van grensregionale samenwerking en neemt de gouverneur daarbij initiatieven om die samenwerking op het terrein te versterken en te verbeteren.

North Sea Port District: kanaalzonegemeentenoverleg

North Sea Port District is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Vlissingen en Borsele en de twee provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. De acht besturen kijken samen naar grensoverschrijdende kansen in het gebied, in aansluiting en als versterking op de havenfusie tussen het Havenbestuur Gent en Zeeland Seaports. Er wordt gewerkt rond vier thema's: toegankelijkheid en verbindingen, aantrekkelijk leeflandschap, huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen, en energie en circulariteit. De gouverneur vertegenwoordigt, samen met de bevoegde gedeputeerde, de provincie in het Kanaalzonegemeentenoverleg, het bestuurlijk overlegorgaan.

Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het wil inspelen op grensoverschrijdende opportuniteiten waarbij vooral gekeken wordt naar agglomeratievoordelen en groeien aan de grens. Denk hierbij aan het initiëren van projecten, het faciliteren van partnerschappen, het fungeren als vraagbaak voor grensoverschrijdende samenwerking of aanpakken van grensknelpunten.

Meer info

Vlaams-Nederlandse Delta

De Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is een samenwerkingsverband van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Het is een grensoverschrijdende netwerkstructuur die de deelnemers de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten, zodat er informeel gedachten, ideeën en meningen kunnen uitgewisseld worden, steeds gericht op transities en uitdagingen in de delta.

Meer info