De provincie op de (wereld)kaart

De gouverneur ontvangt internationale relaties, gaat op handelsmissie naar het buitenland en is betrokken bij internationale samenwerkingsakkoorden. Zo onderhoudt ook nauwe banden met de noorderburen en zetelt daarom in bestuurlijke overlegorganen, met als doel de samenwerking te intensifiëren en knelpunten voor grensoverschrijdende projecten te verhelpen.

North Sea Port District: kanaalzonegemeentenoverleg

North Sea Port District is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Vlissingen en Borsele en de twee provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. De acht besturen kijken samen naar grensoverschrijdende kansen in het gebied, in aansluiting en als versterking op de havenfusie tussen het Havenbestuur Gent en Zeeland Seaports. Er wordt gewerkt rond vier thema's: toegankelijkheid en verbindingen, aantrekkelijk leeflandschap, huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen, en energie en circulariteit. De gouverneur vertegenwoordigt, samen met de bevoegde gedeputeerde, de provincie in het Kanaalzonegemeentenoverleg, het bestuurlijk overlegorgaan.

Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het wil inspelen op grensoverschrijdende opportuniteiten waarbij vooral gekeken wordt naar agglomeratievoordelen en groeien aan de grens. Denk hierbij aan het initiëren van projecten, het faciliteren van partnerschappen, het fungeren als vraagbaak voor grensoverschrijdende samenwerking of aanpakken van grensknelpunten.

Meer info

Vlaams-Nederlandse Delta

De Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is een samenwerkingsverband van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Het is een grensoverschrijdende netwerkstructuur die de deelnemers de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten, zodat er informeel gedachten, ideeën en meningen kunnen uitgewisseld worden, steeds gericht op transities en uitdagingen in de delta.

Meer info

Vlaams-Nederlandse GROS-Governance

Deze overlegstructuur, waar de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland aangepakt wordt, heeft als doel afstemming te realiseren op onderwerpen waarbij verschillende bevoegdheidsniveaus spelen en zet sterk in op de aanpak van grensknelpunten d.m.v. inventarisatie (databank), maar ook oplossen. De gouverneur werd door de Vlaamse regering aangeduid als bestuurlijke grenscoördinator aan Vlaamse zijde.