Jaaroverzicht

Zoals de traditie dat wil, publiceert de gouverneur elk jaar een jaaroverzicht van haar werkzaamheden. Gouverneur Carina Van Cauter kiest daarbij bewust niet voor een volledige oplijsting met dure woorden en veel cijfers, maar wel voor een bundeling van enkele weloverwogen uitgekozen ijkpunten, in klare taal, waarbij ook de partners prominent aan het woord en in beeld komen.

'Een deja vu, maar helemaal anders' - Jaaroverzicht 2021

Toespraken

De gouverneur krijgt vaak het woord, over uiteenlopende thema's. Dit gebeurt tijdens haar openingsrede voor de deputatie en de provincieraadsleden, maar ook tijdens gelegenheidstoespraken. 

Nieuwjaarstoespraak voor de provincieraad (26 januari 2022)

Toespraak n.a.v. het Te Deum op de Nationale Feestdag (21 juli 2021)

Nieuwjaarstoespraak voor de provincieraad (27 januari 2021)

Aanstellingstoespraak voor de provincieraad (2 september 2020)