Bouwen zonder architect

Wie over een diploma ingenieur of architect beschikt, kan in bepaalde gevallen bij bouw- of verbouwingswerkzaamheden aan de eigen eengezinswoning aan de gouverneur toelating vragen om zelf de plannen op te maken en de controle uit te oefenen op de werkzaamheden.

Je kan de toelating ook aanvragen voor het oprichten of verbouwen van bijgebouwen zoals een tuinhuis, bergplaats, garage, carport, serre of veranda, als die constructie onderworpen is aan een omgevingsvergunning. 

Hoe aanvragen

Bezorg jouw aanvraag per post of per e-mail. De aanvraag bevat minimaal deze informatie en documenten:

  • de ingevulde en ondertekende verklaring, waarin je bevestigt dat de woning uitsluitend bestemd is als eigen eengezinswoning;
  • een beschrijving van de werkzaamheden;
  • een kopie van de eigendomsakte of een notarieel eigendomsattest;
  • een kopie van het masterdiploma waarmee je aantoont over de vereiste kennis en bekwaamheid te beschikken om zelf de plannen van de woning of het bijgebouw te ontwerpen en de aannemingswerken te leiden en te controleren.

Aanvraagformulier

Procedure

Als jouw dossier volledig is, wordt jouw vraag eerst ter advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of stad waar je wenst te (ver)bouwen. Daarna kan de gouverneur jou een zogenaamde afwijking op het monopolie van architecten toestaan. Je ontvangt het besluit van de gouverneur per post.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 18
horizontalediensten.ovl@ibz.be