Aankoop van vuurwapens in het buitenland

Sinds 2021 levert de gouverneur geen zogenaamde blauwe EU-formulieren meer af met het oog op de invoer van een wapen vanuit het buitenland. Voor de aankoop van een wapen in het buitenland bestaan specifieke procedures. Deze zijn verschillend al naargelang de situatie waarin je je bevindt.

Meer info

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88, bus 80, 1000 Brussel
02 553 48 80
csg@vlaanderen.be

Ga naar de website van CSG