Koninklijke maatschappijen

Verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan, kunnen de titel ‘Koninklijk’ aanvragen.

De vereniging krijgt haar brevet uit handen van de gouverneur.

Hoe aanvragen

De voorzitter of een andere afgevaardigde van de vereniging stuurt een schriftelijke aanvraag naar het kabinet van Zijne Majesteit de Koning, ter attentie van:

Mevrouw Chantal Cooreman
Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken
Hertogstraat 2
1000 Brussel

Bij de aanvraag worden de nodige bewijsstukken toegevoegd:

  • de juiste benaming van de vereniging;
  • een afschrift van de statuten (of het huishoudelijk reglement);
  • de doelstelling(en);
  • een activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar;
  • een officieel bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: aan de hand van een gedateerd krantenknipsel);
  • de samenstelling (naam en adres van de zetel, de voorzitter en de bestuurders);
  • het huidige aantal leden, de statuten, het doel en de activiteiten van de laatste vijf jaar;
  • de toekomstige activiteiten;
  • een gedetailleerde financiële situatie van de vereniging met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar.
Procedure

De aanvraag wordt vervolgens aan het gebruikelijke onderzoek onderworpen. In geval van een positieve beslissing van Zijne Majesteit de Koning, wordt het Koninklijk brevet verzonden naar de gouverneur, die de vereniging zal uitnodigen voor de officiële overhandiging van het brevet.

Meer info

Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 12 I 09 235 59 11
horizontalediensten.ovl@ibz.be