Bijzonder veldwachters

Een particulier of een openbare instelling kan een bijzondere veldwachter aanstellen om toezicht te houden op landelijk gelegen eigendommen en eventueel jachtgebieden. De veldwachter is een officier van gerechtelijke politie en is dus gemachtigd om wanbedrijven vast te stellen, personen te ondervragen en processen-verbaal op te stellen. Hij draagt een groen uniform met een embleem en mag ook een lang jachtvuurwapen dragen voor de bestrijding van soorten.

De functie is niet voor iedereen toegankelijk. Je kunt de functie bijvoorbeeld niet combineren met een politiek mandaat, het ambt van politieagent, het beroep van privédetective of dat van wapenhandelaar. Je mag ook niet zelf jagen of vissen op het gebied waarop je aangesteld bent en geen bloed- of aanverwant zijn tot in de derde graad met je aansteller of met de jacht- of visrechthouders die op het gebied jagen of vissen.

Procedure

Om bijzondere veldwachter te worden in Oost-Vlaanderen moet je eerst een 80-urige basisopleiding volgen. Je kunt die volgen in een Vlaamse provincie naar keuze, maar in Oost-Vlaanderen wordt de basisopleiding elk voorjaar georganiseerd door PAULO-politieopleiding. Je vraagt aan de gouverneur van de provincie waar de opleidingsinstelling van je keuze zich bevindt de toestemming om deel te nemen aan de basisopleiding. Je bezorgt daarvoor een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is en een kopie van je identiteitskaart. De opleiding wordt gespreid over tien lesdagen en een examendag. Je leert er wat je bevoegdheden zijn, met welke wetgeving je te maken hebt, hoe je een proces-verbaal opmaakt en hoe je veilig en verantwoord kunt optreden.

Als je slaagt voor de basisopleiding wordt een dossier samengesteld door de dienst bijzondere veldwachters dat onder andere een aanstellingsakte bevat. In de aanstellingsakte stelt iemand je aan om toezicht te houden op een duidelijk omschreven gebied. Die persoon wordt de aansteller genoemd. Als je toezicht wil houden op een jachtgebied, moet je ook kunnen aantonen dat je geslaagd bent voor het jachtexamen.

De gouverneur kan de aanvrager pas erkennen nadat ook advies is ingewonnen bij de Procureur des Konings. Na de erkenning legt de bijzondere veldwachter de eed af voor de vrederechter van het kanton van zijn woonplaats, ontvangt de bijzondere veldwachter zijn legitimatiekaart en kan hij ge√ľniformeerd optreden in zijn ambtsgebied.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Bijzondere veldwachters
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 55
maarten.neirynck@ibz.be