Brandweer

De gouverneur heeft een sturende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol in de werking van de brandweer en de brandweerzones in de provincie.

  • De gouverneur brengt de zonecommandanten op geregelde tijdstippen samen om het beleid rond bepaalde thema’s op elkaar af te stemmen. In de schoot van deze vergadering worden ook ad hoc werkgroepen opgericht, die zorgen voor de eerder technische voorbereidingen.
  • De gouverneur is co-voorzitter van de adviescommissie van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Besturen (PAULO). De brandweeropleiding staat in voor geschiktheidstesten in het kader van de werving van nieuwe rekruten, en voor opleiding, training en vervolmaking van brandweerlieden. Hun aanbod staat open voor personeel van de brandweerdiensten, alsook voor werknemers uit private ondernemingen en publieke instellingen die belast zijn met brandpreventie en eerste interventie bij brand.
  • Voor brandweerpersoneel verleent de gouverneur ook advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken met het oog op het behalen van een burgerlijk of nationaal ereteken.
  • De gouverneur reikt vergunningen uit aan bedrijven of particulieren die springstoffen tijdelijk moeten opslaan.

Politie

Op het vlak van politionele veiligheid staat de gouverneur in voor een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politiezones in de provincie.

  • De gouverneur zit afwisselend met de procureur-generaal het Provinciaal Veiligheidsoverleg (PVO) voor. Dit is een overleg tussen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep, de gouverneur, de bestuurlijke directeur-coördinatoren, de gerechtelijke directeurs en vertegenwoordigers van de lokale politie. Het PVO heeft een coördinerende en stimulerende taak ten aanzien van de politiezones en kan initiatieven nemen om de veiligheid in de provincie te verhogen en de samenwerking tussen politiezones te versterken.
  • Ook de verkeerscommissie wordt voorgezeten door de gouverneur. Deze commissie richt zich op de verkeersproblematiek en op de uitwerking van een verkeersbeleid op provinciaal niveau. De commissie staat onder meer in voor de organisatie van de jaarlijkse verkeersveilige dag en verkeersveilige nacht.
  • Onder impuls van de gouverneur komt ook de preventiecommissie geregeld samen. Het stimuleren van lokale en bovenlokale preventieacties is de basisopdracht, maar ook het ondersteunen van de lokale overheden behoort tot het takenpakket (bv. opleidingen burenbemiddeling, provinciale begeleidingsgroep BIN, …).

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Brandweer en Politie
Federaal Huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 03
brandweer.ovl@ibz.be 
politioneleveiligheid.ovl@ibz.fgov.be