Europese vuurwapenpas

De gouverneur is bevoegd voor de uitreiking van een Europese vuurwapenpas aan wapenbezitters die hun wapen tijdelijk wil meenemen naar een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland.

Opgelet: ingevolge de Brexit worden er voor het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) geen Europese vuurwapenpassen meer uitgereikt. In dat verband dient u zich voortaan te wenden tot de dienst Controle Strategische goederen van de Vlaamse overheid, departement Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen

Bezorg jouw aanvraag per post of per e-mail aan de dienst Wapenvergunningen. De volgende documenten moeten toegevoegd worden:

  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • een kopie van het geldig jachtverlof of de geldige sportschutterslicentie;
  • een kopie van de geldige bezitstitel (het model 4 of het model 9) van alle wapens die op de pas vermeld moeten worden.
Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Procedure

Voor de behandeling van een aanvraag van een Europese vuurwapenpas bestaat een wettelijke behandelingstermijn van 2 maanden. De Europese vuurwapenpas is geldig voor 5 jaar. De pas wordt rechtstreeks aan betrokkene toegestuurd. De lokale politie wordt daarvan ingelicht.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Wapenvergunningen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 40
wapenvergunningen.ovl@ibz.be

Alle wetteksten met betrekking tot de Belgische wapenreglementering kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD justitie. 

Na naar de website van de FOD justitie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88, bus 80, 1000 Brussel
02 553 48 80
csg@vlaanderen.be

Ga naar de website van CSG