Gevangenissen

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de gouverneur minstens één keer per jaar alle huizen van arrest bij de hoven van assisen en alle gevangenissen van de provincie moet bezoeken.

De gouverneur sluit haar bezoekronde af met een conclusievergadering, waarbij ze een aantal topfuncties binnen het gevangeniswezen samenbrengt om de vastgestelde problemen te bespreken en oplossingen te zoeken. Het grondgebied van Oost-Vlaanderen telt vier gevangenissen en één Forensisch Psychiatrische Centrum (FPC).

Gevangenis van Gent

Sinds 1862 doet de gevangenis van Gent dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en is ondertussen grondig gerenoveerd. Ze beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Er heerst een gesloten regime.

Contact

Nieuwe Wandeling 89
9000 Gent
09 234 65 00

Gevangenis van Beveren

De penitentiaire inrichting in Beveren werd in maart 2014 in gebruik genomen. Het is één van de nieuwe gevangenissen die voorzien werden in het Masterplan 2008- 2012- 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, dat een antwoord moet bieden op de overbevolking in de Belgische gevangenissen. In de gevangenis kunnen 312 mannelijke gedetineerden verblijven.

Contact

Schaarbeekstraat 2
9120 Beveren
03 253 44 11

Gevangenis van Oudenaarde

Van 1922 tot 1933 was de gevangenis van Oudenaarde een arresthuis. In 1936 werd de gevangenis heropend en sindsdien doet zij weer dienst als strafhuis, hoofdzakelijk voor langgestraften.

Contact

Bourgondiëstraat 6
9700 Oudenaarde
055 33 86 86

 

Gevangenis van Dendermonde

In oktober 2022 werden de werken voltooid voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex biedt plaats aan 444 mannelijke gedetineerden en voorziet in een duurzame, moderne en humane detentie

Contact

Tanneweg 1
9200 Dendermonde
052 33 91 33

Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

FPC Gent biedt plaats aan 264 mannelijke patiënten die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Het centrum voorziet op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten.

Contact

Hurstweg 9
9000 Gent
09 325 27 29
info@fpcgent.be