Klachten

Als je niet tevreden bent over de werking van een lokaal bestuur kan je klacht indienen. Je kan ook klacht indienen tegen besluiten die door het lokale bestuur zijn genomen.

Alvorens dit te doen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de dossierbehandelaar binnen het bestuur. Krijg je daar geen afdoend antwoord, dan kan je terecht bij de klachtendienst van het bestuur. Het decreet lokaal bestuur voorziet immers dat elk bestuur een systeem van klachtenbehandeling moet organiseren. Levert dat volgens jou ook niet het gewenste resultaat op, dan kan je klacht indienen bij de gouverneur.

Hoe indienen

Je dient jouw klacht bij voorkeur digitaal in via het digitaal klachtenformulier. Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Procedure

Na registratie van jouw klacht ontvang je een ontvangstmelding. Na afloop van het onderzoek word je op de hoogte gebracht van de resultaten en de eventuele beslissing van de gouverneur.

Meer info

Je vindt meer informatie in de digitale klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.

Ga naar klachtenwijzer