Integraal waterbeleid

Overleg bij waterschaarste en droogte

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het Provinciaal Droogteoverleg, onder leiding van de gouverneur. De Vlaamse Droogtecommissie, waar ook de gouverneur lid van is, komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene watertekorten. 

Meer info

Bekkenbesturen

De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van de bekkens van Gentse Kanalen, Bovenschelde en Dender en co-voorzitter van de bekkenbesturen van het Benedenscheldebekken en het Leiebekken. Als (co)voorzitter zorgt de gouverneur voor de nodige afstemming en coördinatie tussen de verschillende partijen, beleidsdomeinen en belangengroepen.

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het bekken, komt twee keer per jaar samen, coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken, bespreekt actiepunten in het kader van het integraal waterbeleid en adviseert en faciliteert waar nodig. In het bekkenbestuur zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en van het havenbestuur.

Meer info

 

High Level Taskforce Droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden. Het gaat om een plan met grootschalige investeringen, regelgevende wijzigingen en meer dan 70 maatregelen dat de komende jaren wordt uitgerold. De High Level Taskforce Droogte, waar ook de gouverneur lid van is, leidt de uitvoering van de Blue Deal in goede banen.

Meer info

Expertenpanel Hoogwaterbeveiliging

Na de waterbom in de zomer van 2021, die vnl. in het zuiden en het oosten van ons land catastrofale gevolgen had, besliste de Vlaamse Regering om een multidisciplinair experten-panel samen te roepen dat moest reflecteren over verhoogde waterveiligheid om tot een onderbouwd advies te komen voor de Vlaamse overheid. Ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen maakte deel uit van dit panel. Het advies werd in juli 2022 gepubliceerd.