Dienstverlening

Waarvoor kan ik bij de gouverneur terecht?

De Gouverneur bevindt zich op een knooppunt van verschillende bestuurlijke richtingen: bottom up en top down. Ze vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen. Daardoor kan je als burger rechtstreeks bij de gouverneur terecht voor enkele welbepaalde diensten.

Ontdek de diensten

Diensten

Vlaamse taken

Als Vlaams regeringscommissaris bewaakt de gouverneur het correct functioneren van de lokale besturen. Ze behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen. De Vlaamse regering wijst de gouverneur ook opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. 

Federale taken

De gouverneur is als federaal regeringscommissaris medeverantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. Noodplanning, brandweer, politie en wapenvergunningen zijn haar hoofdtaken. Zij zit ook het provinciaal veiligheidsoverleg voor. Bij zware rampen coördineert zij de hulpacties. Daarnaast heeft zij representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt zij de koninklijke familie als die de provincie bezoekt.

Provinciale taken

De gouverneur is voorzitster zonder stemrecht van de Oost-Vlaamse deputatie. Ze woont de zittingen van de provincieraad bij.

Internationaal

De gouverneur ontvangt internationale relaties en is betrokken bij internationale samenwerkingsakkoorden. Ze onderhoudt ook nauwe banden met de noorderburen en werd door de Vlaamse Regering aangesteld als coördinator voor de grensregionale samenwerking Vlaanderen-Nederland.


Diensten