Vertaling bestuurlijke documenten

In het homogeen Nederlandse taalgebied moeten de akten voor particulieren in het Nederlands opgesteld worden. Zo moet een dossier voor de burgerlijke stand altijd in het Nederlands voorgelegd worden, ook al werden sommige documenten in het Frans opgesteld.

Voor sommige bestuurlijke akten die opgesteld zijn in de andere landstaal kan je kosteloos een officiële vertaling aanvragen bij de provinciegouverneur van de woonplaats. Het gaat om akten van de burgerlijke stand uit Franstalig België, bijvoorbeeld als de Nederlandse vertaling ervan vereist is voor de samenstelling van een huwelijksdossier bij een Oost-Vlaamse gemeente.

Meer info en aanvragen

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 55
maarten.neirynck@ibz.be