Strategische projecten en opdrachten

Parkbos

Het Parkbos is een lang uitgestrekt gebied van De Pinte over Sint-Martens-Latem tot in Gent. Met 300 hectare maakt het Parkbos deel uit van een groter project: een 1.200 hectare groot stedelijk landschapspark. Hiermee is het zelfs het grootste stadsbosproject van heel Vlaanderen. De realisatie van dit omvangrijke gebied is dan ook een werk van lange adem.

Meer info

Project Gentse Kanaalzone

Het Project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie, het Vlaams gewest en North Sea Port. Voorzitter van het Project Gentse Kanaalzone is de gouverneur van Oost-Vlaanderen. 64.000 mensen hebben direct en indirect hun job te danken aan de Gentse haven. 40.000 mensen wonen rondom de haven. Werken en wonen goed laten samengaan, dat is het streefdoel van Project Gentse Kanaalzone. Via tal van projecten wordt deze toekomstvisie stap voor stap op het terrein werkelijkheid. Momenteel loopt de uitvoering van deze visie in een 80-tal projecten, in 4 domeinen: werken aan een duurzame haven als economische motor van de ruime regio, werken aan leefbare dorpen en wijken, werken aan bereikbaarheid en werken aan natuur, landbouw en landschap.

Meer info

Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Het gebiedsgerichte project Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een initiatief van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde- Durme, Pajottenland & Zennevallei en Groene Corridor.  Dit strategische project wil de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het projectgebied verbeteren. Om die ambities waar te maken, wordt gewerkt rond 6 centrale thema's: landschappelijke structuur, natuurwaarden (habitats en soorten), integraal waterbeheer, toeristisch-recreatieve netwerken en poorten, landbouwstructuur en landbouwverbreding en hopcultuur.

Meer info

Streekfonds Oost-Vlaanderen

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. Het fonds verbindt schenkers en doeners in een inspirerend en actief netwerk en realiseert concrete impact in jouw buurt.

Meer info

Rivierpark Scheldevallei

Maar liefst 30 partners werken in de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen aan ruimte om te leven en te beleven. Samen willen deze partners de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen, om de Schelderegio op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied voor inwoners en bezoekers te versterken. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit.

Meer info

Rodeland

Rodeland is een landschapsproject met 20 partners op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.

Meer info

Coördinatieopdrachten

De gouverneur bevindt zich op een unieke positie tussen de verschillende bestuurslagen. Deze unieke positie gaf de gouverneur in het verleden al de mogelijkheid om (ad hoc) succesvol te bemiddelen in projecten waar verschillende instanties betrokken waren en waar het dreigde vast te lopen door verschillende visies en gebrek aan consensus. In het kader van de Interne Staatshervorming heeft de minister van Binnenlands Bestuur de gouverneurs een coördinerende opdracht gegeven om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en de werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van andere bestuursniveaus.