Brexit: noodparking Ursel gesloten

Brexit

Om de mobiliteitsproblemen als gevolg van de Brexit in te perken, werd een noodparking ingericht op het militair vliegveld van Ursel. De situatie werd dagelijks opgevolgd. Het is niet langer nodig om deze parking operationeel te houden en dus gaat de parking dicht.

Het Verenigd Koninkrijk stapte op 31 januari 2020 uit de Europese Unie, met douanecontroles in de haven van Zeebrugge als gevolg. Er werd verwacht dat een aantal vrachtwagenchauffeurs geen correcte documenten zouden hebben om goederen te leveren in het Verenigd Koninkrijk en dus teruggestuurd zouden worden. Dit kon grote mobiliteitsproblemen veroorzaken met lange files van vrachtwagens.

Provinciaal noodplang Brexit

Om dergelijke mobiliteitsproblemen te vermijden werd door de gouverneur, in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), een provinciaal noodplan Brexit uitgewerkt en een noodparking ingericht om gestrande vrachtwagens tijdelijk op te vangen. In het kader van dit noodplan werd het militair vliegveld van Ursel weerhouden. De start- en landingsbaan werd ingericht met parkeerplaatsen, kantoren, elektriciteit, afvalcontainers en sanitair. Er werd een reglement opgemaakt, een bewakingsfirma aangesteld enzovoort.

Noodparking op militair vliegveld Ursel gesloten

De situatie werd dagelijks opgevolgd. Op het wegennet blijft het rustig. De douane en het havenbedrijf van Zeebrugge zien geen grote aantallen van vrachtwagens met foutieve papieren. Het is dus niet langer nodig om een extra parking in Oost-Vlaanderen te voorzien. De situatie wordt uiteraard wel verder opgevolgd. De noodparking op het militair vliegveld van Ursel was operationeel sinds 31 december 2020, maar moest nooit effectief in gebruik genomen worden.

De civiele bescherming start met het afbreken van de parking. Het militair vliegveld zal binnenkort dus opnieuw beschikbaar zijn voor de normale activiteiten.

“Ik bedank alle diensten die bijgedragen hebben aan dit project. Defensie voor het gebruik van het vliegveld, de Civiele Bescherming voor het inrichten van de parking, de federale dienst noodplanning voor de opvolging, de politiediensten en iedereen die klaarstond om in actie te schieten indien nodig. Dit project is een mooi voorbeeld van geslaagde noodplanning. In het bijzonder richt ik ook een woord van dank aan het gemeentebestuur en de burgers van Aalter, en aan de vliegclub die medegebruiker is van het vliegveld. Ik bedank hen van ganser harte voor hun begrip.”