Infrastructuur en leefbaarheid verzoenen in Zelzate

Strategische projecten

Foto: het ontwerpteam op terreinbezoek om de omgeving goed te leren kennen. Fietsveiligheid en oversteekbaarheid van de R4-Oost zijn belangrijke aandachtspunten (© Carl Dejonghe).

Op initiatief van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en in overleg met gouverneur van Oost-Vlaanderen werd recent gestart met een conceptuele ontwerpoefening rond infrastructuur en leefbaarheid in Zelzate. Ook een nieuw toekomstperspectief voor de R4 tussen de E34 en de Nederlandse grens wordt onderzocht. Als eerste stap werden intensieve gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden, ook met bewoners.

In Zelzate komen heel wat te ontwikkelen infrastructuren samen. Niet enkel de R4 speelt in het gebied. Zo zijn er plannen voor het spoor en bijkomende fietspaden als duurzame modi. Nieuwe pijpleidingen zijn nodig voor de energietransitie en een klimaatneutrale haven. Op langere termijn is er mogelijk nood aan een nieuwe Zelzatetunnel en aanpassingen van het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit zorgt voor een complexe puzzel.

De ontwerpoefening RUIMTE.DENKEN.ZELZATE werd toevertrouwd aan het Projectbureau Gentse Kanaalzone en een onafhankelijk ontwerpteam. De oefening heeft twee duidelijke doelstellingen: 

  1. Het goed afstemmen van de verschillende infrastructuurplannen om zo tot een geïntegreerd ontwerp te komen met een slim gebruik van de beschikbare ruimte.
  2. Het uittekenen van toekomstscenario’s waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen deze infrastructuurplannen en de leefbaarheid voor de Zelzatenaar.

Doorheen het traject is regelmatige terugkoppeling met alle betrokkenen voorzien. Tegen de zomer van 2023 wordt het eindrapport verwacht. 

Samenwerken in openheid en vertrouwen

Om toe te werken naar een gedragen oplossing organiseerde het Projectbureau Gentse Kanaalzone intussen diverse overlegmomenten met alle betrokken infrastructuurbeheerders. Samen met de gemeente Zelzate lopen momenteel ook gesprekken met bewoners. De volgende maanden zullen deze bewoners via een klankbordgroep regelmatig feedback kunnen geven op de voorliggende denkpistes. Hun input vormt een belangrijk element in de ontwerpoefening. De bewoners reageerden alvast positief op het initiatief.