Jodiumtabletten niet nodig in kader van actuele situatie

Veiligheid

De afgelopen dagen hebben verschillende inwoners jodiumtabletten afgehaald bij de apotheker. De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische en Europese overheden van dichtbij opgevolgd en in het bijzonder door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Deze situatie vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de Belgische bevolking. Jodiumtabletten in huis halen is in deze situatie dus niet nodig.

Vooral omdat de mogelijke uitstoot van radioactief jodium geen betrekking heeft op centrales die niet meer actief zijn, zoals de kerncentrale van Tsjernobyl.

Jodiumtabletten in huis halen blijft een goede reflex

Bij een nucleair incident waarbij radioactief jodium wordt uitgestoten, is het innemen van stabiel jodium, naast de andere beschermingsmaatregelen, een efficiënte manier om de schildklier te beschermen. Vooral bij kinderen is de bescherming van de schildklier tegen een besmetting door radioactief jodium belangrijk om kankers op lange termijn te voorkomen. Om het nodige effect te hebben, moet het stabiel jodium op het juiste moment ingenomen worden. De bevoegde overheden doen hiervoor de nodige aanbevelingen.

De Belgische overheden raden sinds 1999 aan dat mensen die binnen een straal van 20 km rond een nucleaire site wonen, jodiumtabletten in huis te halen. Deze aanbeveling werd in 2018 uitgebreid naar alle personen en collectiviteiten op het Belgische grondgebied die verantwoordelijk zijn voor kinderen.

Dit betekent concreet dat elke Belg naar een apotheek kan gaan om een doos jodiumtabletten af te halen. Deze kan je in huis bewaren en hebben een zeer lange houdbaarheid.

Koop niet online

De jodiumtabletten zijn gratis verkrijgbaar in elke apotheek in België. Om ze in huis te halen heeft het dus geen zin om ze online te kopen, hetzij via online verkoopsites of op andere manieren.

De overheden en apotheken beschikken over een grote voorraad die ter beschikking kan gesteld worden aan de bevolking bij een nucleair incident.

Jodiumtabletten in huis hebben is een goede maatregel om je voor te bereiden op een nucleair incident. In het kader van de huidige situatie heeft het echter geen enkele zin om overhaast jodiumtabletten in huis te halen en in te nemen.