Jan Vanderstraeten legt de eed af als nieuwe burgemeester van Lebbeke

Lokale besturen

Op maandagavond 20 december 2021 legde Jan Vanderstraeten bij gouverneur Carina Van Cauter coronaproof de eed af als nieuwe burgemeester van Lebbeke. Hij zal op 1 januari 2022 de sjerp overnemen van Raf De Wolf, die de voorbije 3 jaar burgervader van zijn gemeente was.

Jan Vanderstraeten werd bij besluit van 16 december 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot burgemeester en dit met ingang vanaf 1 januari 2022. Hij neemt de fakkel over van Raf De Wolf die drie jaar lang burgemeester was van Lebbeke. Vanderstraeten was binnen het college van burgemeester en schepenen van Lebbeke al eerste schepen bevoegd voor Ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting en financiƫn.

De eedaflegging vond plaats op maandagavond 20 december 2021 in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt in Gent en dit in het bijzijn van zijn vriendin Charlotte en zijn naaste familie. Vanderstraeten zal het burgemeesterschap combineren met zijn job als adviseur op het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

"Ik heb enorm veel zin om van Lebbeke een nog mooiere gemeente te maken. Ik kijk uit naar de goede samenwerking met het college de komende jaren om de grote projecten in het meerjarenplan succesvol te kunnen realiseren."

Jan Vanderstraeten, burgemeester Lebbeke

Meer info

persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be