Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 6

Noodplanning

PERSBERICHT - 05/01/2024 - 11u00

  • Door de beperkte neerslag van afgelopen nacht en de verhoogde afvoer via het kanaal Gent-Terneuzen zijn alle peilen op de bevaarbare waterlopen gedaald en zijn quasi alle wachtbekkens leeggemaakt.
  • Op de Dender staat enkel het meetpunt ter hoogte van NinovePollare nog in alarm. Op de Leie is dat het geval voor het meetpunt ter hoogte van Deinze-Machelen. Beide peilen zijn dalende. De rest van de peilen zijn gezakt tot een (pre)waak- of normaal niveau.
  • Langs de Dender zijn ondertussen alle bruggen ter hoogte van Geraardsbergen neergelaten. Ter hoogte van Ninove is de Oude Kaaibrug nog opgehaald. Deze zou in de loop van de dag ook opnieuw neergelaten worden in functie van het zakkende peil van de Dender. De bruggen worden opgehaald wanneer er schade aan het bruglichaam dreigt door de hoge waterpeilen. Naast schade aan het bruglichaam zouden neergelaten bruggen ook de goede doorstroming verhinderen met (kritieke) overstromingen tot gevolg.
  • Het tijdelijk overstromingsgebied dat in Henegouwen werd ingezet om water te bufferen en de aanvoer richting Vlaanderen te vertragen wordt ondertussen ook gecontroleerd geleegd. Desgevallend kan dit opnieuw aangesproken. De gouverneur dankt de waterbeheerders voor de goede interregionale samenwerking.
  • Door de gezakte peilen op de bevaarbare waterlopen en ingrepen op het terrein (aanleggen van tijdelijke afwaterkanalen, inzet van pompen,…) is de situatie op de onbevaarbare waterlopen ook sterk verbeterd. Op een aantal punten verloopt de afwatering nog moeilijk en zorgt dit gebiedsgebonden voor problemen, bijvoorbeeld ter hoogte van de Durme in Lokeren. Daar is de afvoercapaciteit sterk beperkt omdat urgente baggerwerken in een procedureslag verzand zijn.
  • Er wordt vandaag evenwel meer neerslag voorspeld dan eerder voorzien. Gemiddeld spreken we over 510mm, in het Noordwesten loopt dit verder op tot 10-20mm en plaatselijk is 25mm niet uitgesloten (regio Aalter-Maldegem-Sint-Laurens). De vrijgemaakte wachtbekkens en gedaalde peilen bieden enige buffer, maar de waakzaamheid wordt verhoogd.
  • Aan inwoners in getroffen regio’s wordt gevraagd om waakzaam te blijven en zich te blijven voorbereiden.
  • Het provinciaal rampenplan blijft van kracht. De gouverneur blijft de noodsituatie dus coördineren. De hulpdiensten blijven aanwezig op het terrein (waar nodig) en alle veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders en lokale besturen blijden de noodsituatie samen met de gouverneur coördineren.
  • Het provinciaal coördinatiecomité komt op 05/01/2023 om 18u00 opnieuw samen.