Beperking occasionele niet-commerciële verkoop

Corona Noodplanning Veiligheid

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, beperkt de occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van afhaal of levering. Worden deze niet (voor)bereid, afgehaald en/of geleverd door een professionele aanbieder, dan zijn ze niet langer toegelaten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. De gouverneur neemt deze beslissing na overleg met de burgemeesters en medische experten.

Vanaf maandag 9 november 2020 mogen er op het grondgebied van Oost-Vlaanderen geen occasionele niet-commerciële verkopen aan huis of door middel van levering of afhaal meer georganiseerd worden, als deze niet (voor)bereid, geleverd en/of afgehaald worden door een professionele aanbieder. Dat heeft gouverneur Carina Van Cauter beslist na overleg met medische experten en de burgemeesters, waarvan sommigen al een gelijkaardig verbod oplegden in hun stad of gemeente.

“Uiteraard besef ik dat we hiermee de acties van heel wat verenigingen beperken. Maar we zitten vandaag in een fase waarbij het aantal ingenomen ziekenhuisbedden blijft stijgen. De piek ligt naar alle waarschijnlijk nog minstens 10 dagen voor ons. In deze context moeten we onze contacten drastisch verminderen. Hoe goed bedoeld ook, de acties van verenigingen zorgen opnieuw voor heel wat extra contacten tussen de leden van de vereniging en bij het leveren en/of afhalen. Als de verkoop georganiseerd wordt door een professionele aanbieder, dan kan deze wel plaatsvinden. Professionele aanbieders hebben hier ervaring mee en kunnen de veiligheid van zo’n verkoop garanderen.”

Het besluit van de gouverneur geldt al zeker t.e.m. 13 december 2020, net als de verstrengde lockdown, die door het federaal overlegcomité werd aangekondigd.

Uitzondering voor bedelingen en afhaal in kader van humanitaire hulp

De gouverneur maakt een uitzondering voor bedelingen- en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties in het kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties. Deze organisaties moeten uiteraard de nationale corona-maatregelen nauwgezet volgen.

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Download politiebesluit occasionele niet-commerciële verkoop