Verder samenwerken aan het Rodelandproject

Strategische projecten

Foto: groepsfoto genomen tijdens de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van alle partners (07/12/2022)

Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren 20 overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen zich om verder samen te werken aan de ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek. Dat doen ze met concrete acties op het terrein.

Binnen het landschapsproject Rodeland – op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele – werken het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, 4 gemeentebesturen, verschillende bevoegde overheidsdiensten, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen (*) sinds juli 2019 samen om het landschap er te versterken en verder te ontwikkelen.

Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 7 december 2022 herbevestigden de partners hun engagement t.e.m. 2025.

Projectbudget van 87.000 euro

Met een projectbudget van 87.000 euro per jaar, gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Dienst Klimaat, Milieu & Natuur en Dienst Landbouw & Platteland), de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere, en de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, zullen de komende jaren nieuwe concrete acties op het terrein worden uitgewerkt. Het gaat om initiatieven rond bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, kleine landschapselementen, integraal waterbeheer, zachte recreatie, erfgoed en onderzoek, …

Terugblik

De partners van het Rodelandproject kunnen met trots al enkele concrete realisaties op hun conto schrijven. Zo heeft Rodeland intussen een eigen poelenplan en een eigen Rodelandbrood, gebakken door 8 warme bakkers uit de streek met baktarwe uit Lemberge. Via het plattelandsproject (PDPO) “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland” wordt met landbouwers uit de 4 gemeenten samengewerkt rond bloemenranden, houtige kleine landschapselementen en bodemkwaliteit.  Daarnaast ligt momenteel een voorstel van initiatieven in het kader van Water+Land+Schap “Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek” ter goedkeuring bij de bevoegde minister.

(*) Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Merelbeke, Gemeente Gavere, Gemeente Oosterzele, Gemeente Melle, Bosgroep Midden-Oost Vlaanderen vzw, Departement Landbouw en Visserij, Natuurpunt, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Boerennatuur Vlaanderen, BOS+, Forest & Nature Lab (Universiteit Gent), Proefhoeve Bottelare (Universiteit Gent & Hogeschool Gent), Hogeschool Gent, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Regionaal Landschap Schelde en Durme, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Landelijk Vlaanderen

“Met het Rodelandproject werken we aan draagvlak bij alle gebruikers van deze open ruimte en ontwikkelen we dit landschap met concrete acties op het terrein. Het gaat om initiatieven waar zowel de landbouwers, de inwoners van de streek als de Oost-Vlaamse natuurliefhebbers van kunnen meegenieten.”

Carina Van Cauter, gouverneur en voorzitter van de stuurgroep

“Iedere partner draagt met specifieke expertise bij aan het Rodelandproject, o.a. op het vlak van natuurontwikkeling, waterbeleid, landbouw en zachte recreatie. Wat het project bovendien bijzonder maakt is dat alle acties en initiatieven enkel gebeuren op basis van het loutere vrijwillige engagement van alle betrokkenen.”

Riet Gillis, gedeputeerde en co-voorzitter van de stuurgroep

“Wij verheugen ons er op dat de verlenging van het project alle stakeholders in het gebied zal stimuleren om het leefbare landschap verder te ontwikkelen. Meer bos en natte natuur, dichter bij de mens.”

Wim Smits, Agentschap voor Natuur en Bos

Meer weten over het Rodelandproject?

www.rodeland.be

Contact

Gouverneur Oost-Vlaanderen:
Sarah De Moor, woordvoerder, 0474 798 359, persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Rodeland:
Sofie Van Brussel, projectcoördinator, 0474 56 65 26, info@rodeland.be