Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 7

Noodplanning

PERSBERICHT - 05/01/2024 - 19u00

  • De gevallen neerslag veroorzaakt momenteel geen bijkomende problemen. De ingrepen op het terrein voor een versnelde waterafvoer werpen hun vruchten af. De waterpeilen evolueren gunstig. De situatie op het terrein is overal onder controle, de Ledebeek wordt wel extra in de gaten gehouden.
  • Tot en met zaterdag blijft het wisselvallig, daarna wordt het droger. Ook de komende dagen wordt er ingezet op versnelde waterafvoer. Op de Dender streeft men een peil na onder het streefpeil in de loop van het weekend om de onbevaarbare waterlopen die uitmonden in de Dender maximaal ruimte te geven om af te wateren.
  • We blijven waakzaam, maar er worden geen kritieke overstromingen meer verwacht.
  • Vanaf de nacht van zondag op maandag worden vriestemperaturen voorspeld. Inwoners in de getroffen regio’s krijgen het advies om natte infrastructuur (bv. leidingen) te beschermen en ondergelopen kelders zo snel als mogelijk leeg te pompen. Ook wordt er gewaarschuwd voor plaatselijke gladheid in straten die onder water hebben gestaan, en er wordt afgeraden om toegevroren weilanden te betreden omdat dit gevaarlijk kan zijn.
  • Grote dank aan de hulpdiensten op het terrein en aan alle veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders en lokale besturen die deze noodsituatie samen met de gouverneur coördineren.
  • Veel moed aan de getroffen inwoners en dank voor hun zelfredzaamheid en veerkracht.
  • Het provinciaal rampenplan blijft van kracht tot na het weekend, ingevolge de waakzaamheid en de huidige operaties op het terrein (zoals pompwerkzaamheden).
  • Het provinciaal coördinatiecomité komt op maandag 08/01/2023 om 09u00 opnieuw samen.