Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Rodelandproject

Strategische projecten

Groepsfoto genomen tijdens de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van alle partners (07/12/2022).

Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren 20 overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen zich om verder samen te werken aan de ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek. Dat doen ze met concrete acties op het terrein.

Binnen het landschapsproject Rodeland – op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele en onder het voorzitterschap van de gouverneur van Oost-Vlaanderen – werken het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, 4 gemeentebesturen, verschillende bevoegde overheidsdiensten, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen (*) sinds juli 2019 samen om het landschap er te versterken en verder te ontwikkelen. Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 7 december 2022 herbevestigden de partners hun engagement t.e.m. 2025.

Met een projectbudget van 87.000 euro per jaar, gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Dienst Klimaat, Milieu & Natuur en Dienst Landbouw & Platteland), de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere, en de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, zullen de komende jaren nieuwe concrete acties op het terrein worden uitgewerkt. Het gaat om initiatieven rond bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, kleine landschapselementen, integraal waterbeheer, zachte recreatie, erfgoed en onderzoek, …

Terugblik

De partners van het Rodelandproject kunnen met trots al enkele concrete realisaties op hun conto schrijven. Zo heeft Rodeland intussen een eigen poelenplan en een eigen Rodelandbrood, gebakken door 8 warme bakkers uit de streek met baktarwe uit Lemberge. Via het plattelandsproject (PDPO) “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland” wordt met landbouwers uit de 4 gemeenten samengewerkt rond bloemenranden, houtige kleine landschapselementen en bodemkwaliteit.  Daarnaast ligt momenteel een voorstel van initiatieven in het kader van Water+Land+Schap “Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek” ter goedkeuring bij de bevoegde minister.

“Met het Rodelandproject werken we aan draagvlak bij alle gebruikers van deze open ruimte en ontwikkelen we dit landschap met concrete acties op het terrein. Het gaat om initiatieven waar zowel de landbouwers, de inwoners van de streek als de Oost-Vlaamse natuurliefhebbers van kunnen meegenieten.”

Carina Van Cauter, gouverneur en voorzitter van de stuurgroep

Meer info

www.rodeland.be