MIA komt naar Oost-Vlaanderen

Gouverneur Carina Van Cauter vergezelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters tijdens een werkbezoek aan verschillende mobiliteitsdossiers in de provincie Oost-Vlaanderen.

Samen met de burgemeesters en schepenen werd halt gehouden in Oosterzele en Herzele (herinrichting N42), Brakel (heraanleg N48) en Ronse (project Rond Ronse). Daarna trok de minister ook nog naar Deinze (opening Brielpoortbrug).

Minister brengt MIA naar Oost-Vlaanderen

Met MIA (Mobiliteit Innovatief aanpakken) wil de minister een procesmethodologie creëren om mobiliteitsvraagstukken en infrastructuurprojecten sneller en beter aan te pakken. Dit komt tegemoet aan de veelgehoorde kritiek van burgers en frustraties uit het werkveld m.b.t. de negatieve impact van bureaucratische vertraging op de melding van verkeersonveilige situaties, de opvolging ervan en de soms zeer ingewikkelde en remmende procedures die een snelle infrastructurele aanpassing in de weg staan.

“Het is een goede zaak dat de minister aangekondigde MIA ook naar Oost-Vlaanderen te brengen. Het mobiliteitsdossier herinrichting N42, waarbij al decennialang wordt gestreefd naar een veilige ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen, wordt toegevoegd aan dit project. Hierdoor zullen gevaarlijke verkeerspunten versneld worden aangepakt met kleine infrastructuurwerken.”

Alternatieven langs Muziek- en door Hotondbos geen optie meer voor oplossing N60

De afgelopen maanden werd met het project ‘Rond Ronse’ druk gezocht naar een oplossing voor de huidige verkeersproblematiek: te veel zwaar verkeer in de binnenstad, slechte ontsluiting van de stad en onveilige verkeerssituaties. Gouverneur Carina Van Cauter fungeert als voorzitter van deze projectgroep.

Er werd een traject doorlopen om de impact van de mobiliteitsalternatieven op de waardevolle open ruimte van de Vlaamse Ardennen in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat 3 mogelijke oplossingen niet langer worden meegenomen omdat ze een onaanvaardbare impact hebben op het Muziek- en Hotondbos. De 12 overgebleven alternatieven worden nu verder onderzocht en verfijnd, in dialoog met de omgeving. Begin 2022 hakt de Vlaamse regering de knoop door.

“Een veilige en snelle ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de regio. Als gouverneur is het mijn betrachting om samen met alle betrokken partners tot een gedragen alternatief te komen, dat snel uitvoering kan krijgen.”