Wateroverlast Oost-Vlaanderen: situatie stabiel

Noodplanning

Door de daling van de neerslag, de beheersmaatregelen - in het bijzonder de stremming van het scheepvaartverkeer in Terneuzen, en sturing van het water werden bijkomende kritieke overstromingen vermeden. De peilen op de waterlopen zijn stabiel en dalen. We verwachten globaal een verdere stabilisatie en verbetering op terrein, ook met de voorspelde neerslag. Heel lokaal blijven kritieke overstromingen echter nog steeds mogelijk.

De provinciale fase van het rampenplan blijft aangehouden. Iedereen blijft waakzaam en paraat. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd door de hulpdiensten op het terrein en alle veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders en lokale besturen die deze noodsituatie samen met de gouverneur coördineren.

Getroffen door wateroverlast en schade? Enkele tips!
  • Neem zo snel als mogelijk contact op met je verzekeraar (brandverzekering). Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen. Huur je een woning? Contacteer dan zo snel mogelijk de huiseigenaar zodat hij zijn verzekeraar kan aanspreken.
  • Neem eerst foto’s van de beschadigde plaatsen (voor herstellingswerken en/of opruimwerken): ze zijn nuttig voor jouw verzekeringsdossier.
  • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes. Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
  • Opruimen na een overstroming is zwaar en kan voor stress zorgen. Maak een realistische planning op. Vraag hulp aan familie of vrienden.
  • Meld de schade bij het Vlaamse Rampenfonds zodat men de regenval en overstromingen eventueel als ramp kan erkennen. Indien er een erkenning komt als ramp en je in aanmerking komt voor een vergoeding, dan kan je na de erkenning hier een aanvraagdossier indienen.
  • Via de communicatiekanalen van jouw stad/gemeente vind je nog meer concrete tips.
Blijf op de hoogte!
  • Volg de weersvoorspellingen op www.meteo.be of via de app van het KMI.
  • Volg de metingen en voorspellingen op www.waterinfo.be
  • Volg de communicatiekanalen van jouw gemeente/stad voor de lokale situatie en eventuele maatregelen.