22.457 vuurwapens definitief vernietigd

Veiligheid Wapens Politie

Dankzij een samenwerking tussen de federale en lokale politie, Defensie, de federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en ArcelorMittal Belgium verdwenen meer dan 60 ton vuurwapens definitief uit onze samenleving. Ze werden gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten.

Maar liefst 22.457 vuurwapens, goed voor 60 ton, werden nationaal ingezameld en deze week definitief vernietigd. De helft ervan werd verzameld door lokale politiekorpsen uit het hele land. Het zijn voornamelijk wapens die door particulieren vrijwillig werden afgestaan omwille van verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat iemand een wapen erft en het niet wenst te houden. De andere helft zijn voormalige dienstwapens van de politie, die ondertussen werden vervangen.

“Ik bedank alle betrokkenen. De federale en lokale politie, Defensie, mijn federale dienst Wapens en ArcelorMittal Belgium. Allemaal speelden ze een essentiële rol in de veiligheid en het goede verloop van dit vernietigingsproces. Het resultaat is niet min: 22.457 vuurwapens verdwijnen definitief uit onze samenleving. Het is uiteraard positief voor de veiligheid van onze burgers dat wapens die niet meer gebruikt worden door hun vergunninghouders ook daadwerkelijk vernietigd worden.”

Gouverneur Carina Van Cauter, bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en wapenerkenningen in de provincie

Operatie van drie werkdagen met twintig agenten

Het gaat om de derde grootschalige samenwerkingsoperatie met ArcelorMittal Belgium in het kader van de vernietiging van vuurwapens, die opnieuw incidentloos is verlopen, ondanks de veligheidsrisico's. Bij deze driedaagse operatie werden door twintig politieagenten zeven transporten uitgevoerd, die beveiligd werden van bij de startplaats tot aan de ovens van ArcelorMittal Belgium.

Gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten

De gouverneur besliste om ArcelorMittal Belgium aan te stellen voor de vernietiging. Een keuze die voor de hand lag. Het bedrijf zet immers in op duurzaamheid, heeft ervaring, werkt snel en doet dit bovendien gratis. De vuurwapens werden gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten.