Besturen in crisis- en coronatijden: Congres 'Lokale en provinciale politiek'

Op maandag 11 oktober 2021 vond het 21ste congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent plaats. De gouverneur ging er in debat over besturen in crisis- en coronatijden en schreef ook een bijdrage voor het congresboek. Haar conclusie: vertrouwen in het terrein, dat is essentieel en vaak ook voldoende.

De voorbije tijd hadden de lokale ambtenaren en politici hun handen meer dan vol met de coronacrisis maar ook met het uittekenen van hun plannen voor de komende jaren. Aan uitdagingen
geen gebrek. Het 21ste congres 'Lokale en provinciale politie' probeerde dan ook aan de hand van verschillende keynotes en workshops, in de vorm van panelgesprekken, een antwoord te bieden op talrijke actuele vragen waarmee de lokale besturen ‘worstelen’.

Één van de centrale vragen van het congres: hoe gingen de lokale besturen om met de coronacrisis, hoe besturen in crisis- en coronatijden? Gouverneur Carina Van Cauter was aanwezig op het congres en zorgde ook voor een bijdrage in het congresboek. Haar conclusie: "Stappenplannen en draaiboeken zijn nuttig, maar niet elk microprobleem heeft een macrodraaiboek nodig. Vertrouwen in het terrein, dat is essentieel en vaak ook voldoende."