Resultaten Verkeersveilige Dag: meer dan 1 op 10 reed te snel

Veiligheid Politie

Foto's van het bezoek van gouverneur Carina Van Cauter aan een controlepost van Politiezone Meetjesland Centrum - in aanwezigheid van burgemeester Luc Vandevelde en korpschef Antoinette Van den Bossche - en van Politiezone Rhode&Schelde in Destelbergen - in aanwezigheid van burgemeester Elsie Sieren en korpschef Yves Asselman.

Tijdens de Verkeersveilige Dag op maandag 27 februari, een initiatief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de procureur-generaal i.s.m. de lokale en federale politie, reed 12,3 % van de gecontroleerde voertuigen te snel. 

Met de Verkeersveilige Dag, een jaarlijks terugkerende actie die op voorhand breed wordt aangekondigd, willen de initiatiefnemers automobilisten in de eerste plaats bewust maken van de gevaren van overdreven of onaangepaste snelheid. Op meer dan 120 plaatsen in de provincie werden door zo’n 200 politiemensen van de lokale en federale politie snelheidscontroles uitgevoerd. De resultaten zijn zorgwekkend: 4351 automobilisten reden te snel, d.i. 12,3% van de gecontroleerde voertuigen. Dat is het hoogste cijfers sinds 2016. Bij 5 automobilisten werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

“Nooit eerder reden zoveel automobilisten tijdens de Verkeersveilige Dag te snel, ondanks het feit dat uit bevragingen blijkt dat de meerderheid van de automobilisten weet dat te snel rijden gevaarlijk is. Wat we denken en doen, stemt dus niet altijd overeen. Met de bemoedigende resultaten van de Verkeersveilige Week eind vorig jaar in het achterhoofd – toen reed 4,3 % te snel – moeten we nog meer inzetten op geïntegreerde acties die vooraf breed worden aangekondigd om zo de gevaren van onaangepaste of overdreven snelheid onder de aandacht te brengen en een mentaliteitswijziging mogelijk te maken."

Gouverneur Carina Van Cauter

Naar aanleiding van de snelheidscontroles snelden de politiediensten ook andere ernstige verkeersinbreuken vast. Zo werden 23 personen die zonder rijbewijs reden uit het verkeer gehaald.