De koers in goede banen leiden, dat verdient bergen respect

Veiligheid

De renners maken de koers, maar de veiligheidsdiensten maken de koers mogelijk. Zonder hen, geen wedstrijd, geen cyclo en geen volksfeest. Zonder hen geen Ronde van Vlaanderen. En dat verdient respect.

Het wielermonument de Ronde van Vlaanderen staat ook op vlak van veiligheid prominent aan de top. En dat is nodig, want met een parcours en bijhorende wedstrijdkaravaan langs 33 gemeenten, heel wat randevenementen en duizenden wielerliefhebbers langs het parcours en op de fiets, zijn de risico’s legio. Traditiegetrouw wordt de veiligheidsketen bovenlokaal en multidisciplinair gecoördineerd door de gouverneur van Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de gouverneur van West-Vlaanderen, de organisatie, de burgemeesters en alle veiligheidsdiensten.

De koers in goede banen leiden, dat verdient bergen bergen!

De renners maken zondag de koers, maar de veiligheidsdiensten maken de koers mogelijk. En dat geldt zeker voor de politiediensten en signaalgevers, die samen een onmisbare tandem vormen. Hun richtlijnen zijn er voor de veiligheid van iedereen. De overgrote meerderheid van de wielersupporters weet dat, de pretbedervers zijn zich hier onvoldoende van bewust. Steeds vaker worden de politiediensten en signaalgevers immers geconfronteerd met ongepast gedrag van supporters en weggebruikers op en langs het parcours.

Daarom lanceren de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde, met ondersteuning van Flanders Classics en Peloton, een sensibiliseringscampagne. Met deze campagne willen ze meer waardering vragen voor het werk van de politiediensten en signaalgevers. Want de koers in goede banen leiden – letterlijk en figuurlijk – dat verdient bergen respect. Of beter: een berg respect. De slogan werd samen met een afbeelding van een signaalgever en politievrouw op de Wolvenberg in Oudenaarde aangebracht en zal tijdens het Rondeweekend dan ook prominent in beeld komen van de supporters, de deelnemers aan de Cyclo en de wielerliefhebbers voor de buis.

Geen glas langs het parcours

Op de belangrijkste hellingen en kasseistroken is glas langs het parcours verboden. Een bewuste keuze, want (gebroken) glas brengt risico’s met zich mee: voor de renners, voor de veiligheidsdiensten en voor de supporters zelf. De gouverneur, de lokale besturen en de organisator roepen de supporters dan ook op om geen glas mee te brengen langs het parcours.

 

Zes vuistregels voor de supporters!
  1. Respecteer de wegcode, de tijdelijke verkeersmaatregelen en de snelheidslimieten in het verkeer.
  2. Sta niet op gevaarlijke punten en let goed op wanneer je het parcours oversteekt.
  3. Kies voor veilig en duurzaam vervoer: maak gebruik van de fiets, de extra treinen of de pendelbussen.
  4. Groot gelijk dat je nuchter rijdt. Spreek op voorhand af hoe je veilig thuis geraakt.
  5. Maak van Vlaanderens Mooiste ook de Properste. Laat geen afval rondslingeren.
  6. De koers in goede banen leiden, dat verdient bergen respect. Volg de richtlijnen van de veiligheidsdiensten en seingevers altijd op.