Gedeeltelijke opheffing tijdelijk onttrekkingsverbod

Waterbeleid

Omwille van de neerslag van de voorbije weken heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, het tijdelijk onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gedeeltelijk opgeheven. In 16 onttrekkingszones blijft een onttrekkingsverbod van kracht.

Door de neerslag van de voorbije weken zijn de waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen gestegen. Na advies van de waterbeheerders heeft de gouverneur daarom beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod gedeeltelijk op te heffen.

In 13 van de 139 onttrekkingszones blijft de kritische drempelwaarde echter onderschreden, in 3 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur beslist om in deze 16 onttrekkingszone een tijdelijk onttrekkingsverbod te behouden. Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 08/08/2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Concreet mag er dus vanaf 08/08/2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 16 onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-273: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
 • OVL-305: Leopoldskanaal van monding Isabellageleed (excl) tot stuw van Sint-Laureins (excl)
 • OVL-307: Vlietbeek/Zwartesluisbeek van monding 080/74001 (excl) tot Leopoldskanaal
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-691: Leie van monding Mandel (excl) tot monding Oude Mandelbeek (incl)
 • OVL-699: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)

Voor de volgende zones wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod (besluit gouverneur d.d. 05/07/2023) ingetrokken:

 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gent-Brugge sluis + Schelde tot monding Molenbeek/Grondebeek (excl)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl) tot monding Oostveergote (incl)
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-268: Molenbeek/Wolfputbeek
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)– rechter Schelde-oever
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-284: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-297: Noord-Zuid verbinding
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-328: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek 432/30000
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen v. Leie binnenstad/Benedenschelde (excl) – monding Moervaart (excl)
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-676: Schelde van monding Oostveergrote (excl) tot monding afgesloten Dender (excl)
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-686: Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart (excl) tot monding in Schelde
 • OVL-693: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-694: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)

Of raadpleeg de interactieve kaart.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Uitzonderingen
 1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
 2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
 3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.