Grootschalige politiecontroles tijdens de verkeersveilige nacht op 10/12 in Oost-Vlaanderen

Veiligheid Politie

Op vrijdag 10 december vindt de 25e editie plaats van de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen. Op een honderdtal locaties zullen een 200-tal politieagenten controleren op snelheid, alcohol en drugsgebruik. Met het initiatief wil de gouverneur, samen met de federale en lokale politie de jaarlijkse BOB-campagne onder de aandacht brengen. Er is deze editie ook bijzondere aandacht voor drugsgebruik in het verkeer, al dan niet in combinatie met alcohol.

Het aantal drugsinbreuken in het verkeer neemt toe. Naast sensibilisering is ook controle belangrijk. De gepercipieerde pakkans is een belangrijke factor in het gebruik van alcohol en/of drugs achter het stuur. Uit cijfers van VIAS[1] blijkt dat de gepercipieerde pakkans voor drugs een stuk lager ligt dan voor alcohol. 14% vs 22% in 2018. Dat is al een stap vooruit tegenover 2015 toen het nog respectievelijk 4% en 11% bedroeg. Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat 24,1% van de Belgische deelnemers effectief gecontroleerd werd op alcohol in het jaar voordien, maar slechts 4,1% van de deelnemers onderging een drugscontrole. Met andere woorden: de objectieve en gepercipieerde pakkans liggen voor alcohol erg dicht bij elkaar, voor drugs is het verschil groot: 14% denkt dat het risico groot is om gecontroleerd te worden, maar slechts 4,1% werd effectief gecontroleerd. Het aantal effectieve controles moet dus omhoog.

De resultaten van de controleactie worden zaterdag in de loop van de dag bekend gemaakt.

[1] Vias institute (2021). België – ESRA2 Landen factsheet. ESRA2 survey (E-Survey of Road users’ Attitudes)