4456 bestuurders reden te snel

Veiligheid Politie

Op vrijdag 26 februari 2021 vond de 25ste editie van de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen plaats. Op meer dan 130 plaatsen in de provincie voerden alle 27 lokale politiezones, de federale weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie op vraag van de gouverneur en de procureur-generaal de hele dag verschillende controles uit. Het doel: de weggebruikers sensibiliseren en overtreders aanpakken om de kans op ongevallen te beperken.

De resultaten van deze grootschalige actie zijn bekend. Maar liefst 9,1 % van de gecontroleerde voertuigen reed te snel. Dat is het hoogste percentage sinds 2016, terwijl het aantal gecontroleerde voertuigen nooit lager lag. Door de coronamaatregelen zijn er minder auto’s op de baan, maar die minder talrijk aanwezige chauffeurs hebben dus wel de neiging om sneller te rijden.

Concreet gaat het om 4456 automobilisten. Bij 5 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Opvallend: al deze inbreuken werden vastgesteld bij een bemande controle. Bij de controles met onbemande camera’s liep niemand tegen de lamp.

Bedankt!

“Ik bedank de 291 operationele politiemensen en de coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen voor hun inzet. Dit jaar meer dan ooit, want bovenop het reguliere werk wordt er ook heel wat van hen gevraagd met betrekking tot de handhaving van de coronamaatregelen. Samen met de procureur-generaal bracht ik dan ook een bezoek aan enkele opstelplaatsen, in aanwezigheid van de korpschef en de burgemeesters.”

Achtergrond: kettingbotsing E17

Dag op dag 25 jaar geleden, op 27 februari 1996, vond een zware kettingbotsing plaats op de E17 ter hoogte van Nazareth. Meer dan 200 wagens raakten betrokken en er vielen 10 doden en 56 gewonden. De verkeersveilige dag is een herinnering aan dit zware ongeval.