Geslaagd bestuurlijk grensregio-overleg

Internationaal

Op uitnodiging van de gouverneur van Oost-Vlaanderen vond in Gent het tweejaarlijks bestuurlijk grensregio-overleg Vlaanderen-Nederlands plaats. Verschillende knelpunten in de grensregionale samenwerking werden er besproken met de bestuurders aan beide zijden van de grens.

Vlaanderen en Nederland zijn bevoorrechte partners. Ze worden verbonden door taal en cultuur, door een gedeelde grens en door gezamenlijke uitdagingen. Dat onderstrepen beide regeringen. Grensoverschrijdende samenwerking biedt heel wat kansen. Zeker de grensregio bezit heel wat opportuniteiten, maar verschillen in bestuur en regelgeving bemoeilijken de samenwerking en beperken het ontwikkelingspotentieel van de regio.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, werd door de Vlaamse regering aangesteld als grenscoördinator. Samen met haar collega aan de Nederlandse zijde van de grens, Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman, zit ze het tweejaarlijks bestuurlijk grensregio-overleg voor. Daar worden de grensbelemmeringen en -opportuniteiten besproken en gesignaleerd door de bestuurders van de grensgemeenten en -steden, de centrale overheden en grensregionale samenwerkingsverbanden. 

Tijdens de vergadering van 23 oktober 2023 in Gent - voor de eerste keer in een vernieuwde samenstelling waardoor ook Vlaamse burgemeesters uit de grensregio en de secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken aanwezig waren - werd alvast vooruitgeblikt naar het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en de Benelux. Van verschillende grensregionale dossiers werd een stand van zaken gegeven, zoals het project Rail Ghent Terneuzen dat zich inzet voor grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied van North Sea Port. Daarnaast werd het nieuwe Benelux politie-verdrag onder de aandacht gebracht, waardoor politiemensen uit België, Nederland en Luxemburg gemakkelijker kunnen samenwerken om zo snel en doeltreffend op te treden om onze veiligheid te verzekeren. Tot slot werden ook enkele knelpunten besproken, bv. de problematiek rond thuiswerkende grensarbeiders.

Foto (in volgorde): Frans Weekers (secretaris-generaal Benelux Unie), Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden), Han Polman (Commissaris van de Koning van Zeeland), Carina Van Cauter (Gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen), Anick Van Calster (ambassadeur van het Koninkrijk België) en Filip D'havé (diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen).