Eedaflegging wnd. burgemeester Robert De Mulder

Lokale besturen

Robert De Mulder legde dinsdagavond 12 oktober 2020 bij gouverneur Carina Van Cauter de eed af als waarnemend burgemeester van Lede. Hij deed dat in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt.

Robert De Mulder werd bij besluit van 11 oktober 2020 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij vervangt partijgenoot Roland Uyttendaele, die zijn functie omwille van ziekte voorlopig niet kan uitvoeren. De Mulder is binnen het college van burgemeester en schepenen van Lede eerste schepen met als bevoegdheden openbare werken, verkeer en mobiliteit, nutsvoorzieningen, onderhoud van patrimonium en begraafplaatsen, communicatie en ICT.

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Communicatiedienst Lede
053 60 68 11
communicatie@lede.be

Download .pdf