4456 snelheidsovertredingen tijdens Verkeersveilige Dag

Noodplanning Veiligheid

Op vrijdag 26 februari 2021 vond de 25ste editie van de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen plaats. Op meer dan 130 plaatsen in de provincie voerden alle 27 lokale politiezones, de federale weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie op vraag van de gouverneur en de procureur-generaal de hele dag verschillende controles uit. Het doel: de weggebruikers sensibiliseren en overtreders aanpakken om de kans op ongevallen te beperken.

De resultaten van deze grootschalige actie zijn bekend. Maar liefst 9,1 % van de gecontroleerde voertuigen reed te snel. Dat is het hoogste percentage sinds 2016, terwijl het aantal gecontroleerde voertuigen nooit lager lag. Door de coronamaatregelen zijn er minder auto’s op de baan, maar die minder talrijk aanwezige chauffeurs hebben dus wel de neiging om sneller te rijden.

Concreet gaat het om 4456 automobilisten. Bij 5 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Opvallend: al deze inbreuken werden vastgesteld bij een bemande controle. Bij de controles met onbemande camera’s liep niemand tegen de lamp.

“Ik bedank de 291 operationele politiemensen en de coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen voor hun inzet. Dit jaar meer dan ooit, want bovenop het reguliere werk wordt er ook heel wat van hen gevraagd met betrekking tot de handhaving van de coronamaatregelen. Samen met de procureur-generaal bracht ik vandaag dan ook een bezoek aan enkele opstelplaatsen, in aanwezigheid van de korpschef en de burgemeesters.”

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Alexander De Baets
Commissaris Federale Politie CSD Oost-Vlaanderen
0473 850 068
alexander.debaets@police.belgium.eu

Download globale resultaten