Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update

PERSBERICHT - 16/11/2023 - 12u00

De gouverneur heeft deze voormiddag opnieuw overleg gepleegd met de waterloopbeheerders, het KMI en de veiligheidsdiensten (waaronder de brandweer). De nieuwe weersvoorspellingen zijn gunstig, maar omdat de peilen in de waterlopen door de regenval van de afgelopen dagen al hoog staan, blijft waakzaamheid geboden. Iedereen is paraat. De situatie wordt continue opgevolgd.

Gisteren vonden verschillende overlegmomenten plaats, ook met de burgemeesters. Waterloopbeheerders nemen preventieve maatregelen. Zo wordt er door de Vlaamse Waterweg extra water afgevoerd vanuit de Leie en de Bovenschelde via het kanaal Gent-Terneuzen richting zee, en via Merelbeke richting de Schelde. Op de onbevaarbare waterlopen zijn de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen aanwezig op het terrein om infrastructuren te controleren, roosters te reinigen en eventuele obstructies te verwijderen. De waterpeilen worden nauwgezet opgevolgd. Op enkele plaatsen in de provincie moesten al extra maatregelen genomen worden omwille van (dreigende) wateroverlast, zoals de inzet van pompen, het aanleggen van dijken, het vergroten van overstromingsgebieden of het beveiligen van infrastructuren en huizen met zandzakken, d.i in Zulte/Kruisem (Zaubeek), Melle (Gondebeek), Wichelen (Molenbeek) en Lebbeke (Vondelbeek). De situatie evolueert overal gunstig.

De boodschap aan de inwoners blijft dezelfde. Blijf waakzaam, wees voorzichtig op de weg als er veel regen valt en rij zeker niet in ondergelopen straten. Gebruik 1722.be of het e-loket van jouw lokale brandweerzone als je hulp van de brandweer nodig hebt, hou 112 vrij voor levensbedreigende situaties.