Opheffing captatieverbod Lei na brand Belcroom

Noodplanning

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij de brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare nam gouverneur Carina Van Cauter een captatieverbod op de Leie als preventieve voorzorgsmaatregel. Ondertussen zijn alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend. De resultaten zijn gunstig en dus kan het captatieverbod op de Leie opgeheven worden.

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 teisterde een zware brand het bedrijf Belcroom in Roeselare. Het effect van de brand uitte zich vooral in het water van de riolering en de waterlopen. Het water waarmee de brandweer de brand bluste, kwam in contact met de chemische stoffen in het bedrijf. Het bluswater werd zoveel als mogelijk opgevangen, maar een deel van het gecontamineerde water liep weg naar het oppervlaktewater en de rioleringen, en van daaruit naar de Mandel en de Leie. Daarom voerde Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, een captatieverbod in enkele gebieden van de Leie. Intussen werd een uitgebreid onderzoek gevoerd om de waterkwaliteit op te volgen.

Gunstige resultaten onderzoek

De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig. In de Mandel en de Leie dalen de concentraties van de gemeten chemische stoffen verder, tot onder de norm. De concentraties zullen verder blijven afnemen, zo stellen experten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitgevoerde metingen in de waterbodem zijn ook gunstig: de brand en de bluswerken hebben geen impact gehad op de kwaliteit van de waterbodem van de Mandel en de Leie. Gouverneur Van Cauter heft daarom vanaf 3 november 2020 het captatieverbod voor de Leie op.

Burgers met vragen

Burgers die nog vragen hebben over de brand bij Belcroom kunnen terecht op het gratis nummer van de stad Roeselare, d.i. 1788, of kunnen mailen naar 1788@roeselare.be.

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be