Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 4

Noodplanning

PERSBERICHT - 03/01/2024 - 20u30

  • De neerslagvoorspellingen zijn voorzichtig positief. De voorbije zes uur viel er zeer beperkte neerslag in OostVlaanderen en in het bijzonder in het zuiden van de provincie. Ook de nog voorspelde neerslag tot morgen is beperkt. Morgen volgt overdag een droge dag, ’s avonds passeert een nieuwe regenzone.
  • Over het algemeen evolueert de situatie op dit moment voorzichtig gunstig. Globaal stabiliseren de peilen, zowel op de bevaarbare als op de onbevaarbare waterlopen.
  • De peilen op de Leie vormen hierop een belangrijke uitzondering. Ter hoogte van SintMartens-Latem, Deinze en Gent (Drongen) worden de piekstanden pas morgenmiddag verwacht. De alarmpeilen zijn daar op dit moment al overschreden en zijn historisch hoog.
  • Op vraag van de gouverneur werd daarom door de regioverkeersleiding in Terneuzen beslist om het scheepvaartverkeer in Terneuzen te stremmen vanaf vandaag 23u00 tot morgen 04u00 voor de Westsluis, en morgen 05u00 voor de Oostsluis. Hierdoor wordt de maximale afvoermogelijkheid voor de Leie en Bovenschelde gerealiseerd. Morgenochtend wordt dit geëvalueerd.
  • Hiermee hopen we verdere bijkomende kritieke overstromingen te vermijden.
  • De brandweerdiensten en civiele bescherming blijven op het terrein actief om bijkomende preventieve en reactieve maatregelen te nemen. De onderlinge solidariteit op het terrein is bijzonder groot.
  • Het provinciaal coördinatiecomité komt donderdag 04/01/2024 om 13u30 opnieuw samen. De situatie wordt in tussentijd nauwgezet opgevolgd.