Anoniem meldpunt voor verdachte situaties in haven

Veiligheid Politie

Criminelen vallen steeds vaker terug op de goed uitgebouwde en legale infrastructuren in de havens om hun illegale praktijken uit te rollen. Ook het Gentse deel van North Sea Port is zich hiervan bewust. Door verdachte situaties te melden, kunnen politie en parket deze criminele feiten sneller opsporen en aanpakken. Daarom werd het anoniem digitaal meldpunt www.meldpunt-havik.be opgericht, als onderdeel van een globaal actieplan om de veiligheid in de haven te verhogen.

De ligging - centraal in Europa en uitgestrekt over twee landen (België en Nederland) - en de diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke haven voor onze economie, maar tegelijkertijd ook een kwetsbare haven voor criminele activiteiten, zoals de in- en uitvoer van drugs, illegale afvoer van afvalstoffen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, diefstal en smokkel van goederen en het witwassen van criminele opbrengsten in de haven.

North Sea Port moet echter een veilige haven zijn en blijven voor de bedrijven en hun werknemers, de inwoners van het gebied, en de bezoekers. Onder andere de stijging van het containerverkeer, de toegankelijkheid van de haven en de verstrengde aanpak in de Antwerpse haven leiden ertoe dat criminele organisaties ook North Sea Port gebruiken voor hun activiteiten. Daarom werkt een projectgroep(*) aan een globaal actieplan om de veiligheid in het havengebied te verhogen. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een anoniem meldpunt voor verdachte situaties.

Anoniem meldpunt voor verdachte situaties

Om de veiligheid te verhogen, willen politie en justitie beroep doen op de hulp van de havenbedrijven en hun medewerkers, bezoekers en de inwoners van het Gentse deel van North Sea Port. Zij kunnen helpen door verdachte situaties al dan niet anoniem te melden. Denk aan vreemde personen op de kaai of in kantoor, bekenden die zich vreemd gedragen, een auto op een niet-gebruikelijke plaats, persoonlijk aangesproken worden door onbekenden enzovoort. Daartoe werd er een anoniem digitaal meldpunt opgericht: www.meldpunt-havik.be.

De melder vult een online formulier in, al dan niet anoniem. Deze melding komt toe op de dienst Haven Informatie Kruispunt (HavIK) van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, waar de informatie geanalyseerd en onderzocht wordt. Indien de melder zijn gegevens achterlaat, kan hij gecontacteerd worden met feedback over de melding. Opgelet: het meldpunt is niet bedoeld voor dringende politietussenkomsten - in dat geval belt de burger 101 - of niet-dringende politietussenkomsten zoals het melden van een diefstal - in dat geval kan de burger terecht op het politiekantoor.

Meldingsbereidheid verhogen: horen, zien en melden!

Dit meldpunt zal de komende weken op verschillende manieren onder de aandacht gebracht worden van de havengemeenschap, om de meldingsbereidheid te verhogen. Er zullen o.a. flyers en affiches verdeeld in het havengebied en er worden infosessies georganiseerd om de havenwerkers te duiden op de risico’s van medewerking met criminele organisaties. Uit gesprekken tussen de politiediensten en de bedrijven blijkt alvast dat dit anoniem meldpunt enthousiast wordt onthaald.

*Deze partners engageren zich voor het project HAVEN: Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, Coördinatie- en Steundirectie Federale Politie Oost-Vlaanderen, Scheepvaartpolitie Gent, Politiezone Gent, Politiezone Assenede/Evergem, Politiezone Regio Puyenbroeck, North Sea Port, Gouverneur Oost-Vlaanderen, Parket Oost-Vlaanderen, Douane & Accijnzen, Stad Gent, gemeente Zelzate, gemeente Evergem, Politie Zeeland-West-Brabant.

“Ook de Gentse haven wordt geconfronteerd met verschillende vormen van criminaliteit, waaronder drugsinvoer. We rekenen op de havengemeenschap om ons te helpen dit aan te pakken door ons de juiste informatie te geven. Dit kan heel eenvoudig via dit meldpunt.”

Luc Cap, directeur Federale Gerechtelijke Politie (FGP)

 

“Een veilige en weerbare haven is van groot belang voor onze provincie en voor Vlaanderen. Economische meerwaarde creëren kan alleen in een veilige omgeving. Ondermijnende en maatschappelijk ontwrichtende criminaliteit terugdringen, vergt een integrale en gezamenlijke aanpak van de politie, het havenbedrijf en de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Het anoniem meldpunt HAVIK, als onderdeel van een globaal actieplan, zal hier absoluut toe bijdragen. Onze boodschap: horen, zien en melden.”

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen

 

“Als havenbedrijf behartigen we 24/7 de veiligheid en beveiliging van het havengebied volgens de Europese en (inter)nationale wetgeving, zowel in het Gentse als in het Zeeuwse deel. Dit gebeurt onder meer door gebruik te maken van camera’s, radar en de fysieke aanwezigheid op de kades en bedrijventerreinen. Ondanks de inspanningen en acties, samen met heel wat partners, worden haveninfrastructuur en mensen die er werken door criminelen en drugshandel geviseerd. Voor criminaliteit, en drugshandel in het bijzonder, is er in onze haven North Sea Port geen plaats. Wij zetten als haven mee de schouders onder een gezamenlijke aanpak om dit tegen te gaan. Een anoniem meldpunt voor wie in of rond het Gentse deel van de haven werkt, kan tot een veilige haven bijdragen. Dit sluit meteen aan bij het meldpunt dat al aan de Nederlandse kant van onze grensoverschrijdende haven actief is.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port

 

“Het anoniem meldpunt voor verdachte situaties dat vandaag wordt gelanceerd, moet vooral sensibiliseren en de meldingsbereid verhogen. De federale politie gaat met alle meldingen aan de slag. Het parket engageert zich als ketenpartner om het verder onderzoek te voeren en – waar mogelijk – vervolging in te stellen. Uit onze strafdossiers hebben wij als parket een goed zicht op de cocaïnevangsten in North Sea Port Flanders. Ook het dossier SKY ECC heeft linken met het Gentse deel van North Sea Port aangetoond. Het vervolgingsbeleid in deze strafdossiers is expliciet repressief, waarbij we ook aandacht hebben voor de buitgerichte aanpak.”

Ann Bourgeois, afdelingsprocureur Gent - Parket Oost-Vlaanderen

Meer info

Federale Gerechtelijke Politie (FGP):
Patrick Willocx, woordvoerder, patrick.willocx@police.belgium.eu, 0474 653 692

Gouverneur Oost-Vlaanderen:
Sarah De Moor, woordvoerder, persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be, 0474 798 359

North Sea Port:
Johan Bresseleers, woordvoerder, johan.bresseleers@northseaport.com, 0478 918 675

Parket Oost-Vlaanderen:
persparketOVL@just.fgov.be, 0470 20 95 49