Samenwerking versterken, grensbelemmeringen verhelpen

Internationaal

Foto (v.l.n.r.): Carina Van Cauter (gouverneur provincie Oost-Vlaanderen), Jan Jambon (minister-president van Vlaanderen), Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland) en Han Polman (commissaris van de Koning provincie Zeeland).

De gouverneur van Oost-Vlaanderen nam als bestuurlijk grenscoördinator voor de Vlaams-Nederlandse grens deel aan het jaarlijks gesprek tussen de minister-president van Vlaanderen en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het werd een constructief gesprek met als doel de samenwerking te versterken en knelpunten voor grensoverschrijdende projecten te verhelpen.

"Grenzen tussen landen zullen omwille van verschillen in regelgeving en bestuurlijke organisatie altijd belemmeringen opleveren voor grensoverschrijdend verkeer en samenwerking. Voor gevolgen die de maatschappelijke ontwikkeling in de betrokken landen als geheel raken, is daar vaak voldoende politieke aandacht voor. Wanneer die gevolgen zich echter beperken tot de bedrijvigheid en leefbaarheid in bepaalde grensregio’s, zal het maatschappelijk gewicht daarvan onvoldoende zijn om de aandacht in de politieke hoofdsteden te krijgen. Het is mede mijn rol om de prioritaire grensbelemmeringen te detecteren en op het gepaste niveau te agenderen."

Gouverneur Carina Van Cauter