Verkeersveilige Nacht 2023

Politie

Op vrijdag 8 december 2023 is het Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen. Vanaf 19.00 uur t.e.m. 07.00 uur de dag erna worden er op meer dan 100 plaatsen in de provincie extra alcohol- en drugscontroles uitgevoerd. Met deze jaarlijks terugkerende actie tijdens de BOB-campagne willen de de gouverneur van Oost-Vlaanderen  i.s.m. de lokale politiezones en de federale politie de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer blijven aankaarten.

De effecten van alcohol en drugs op je rijgedrag worden vaak geminimaliseerd, maar deze stoffen verstoren de functies van je hersenen, waardoor je niet meer hetzelfde concentratie-, reactie- of waarnemingsvermogen hebt. Dat kan fatale gevolgen hebben in het verkeer. Zit je achter het stuur onder invloed van alcohol en drugs, dan loop je tot 100 keer meer risico op een ongeval dan wanneer je nuchter bent (1). In het weekend, en vooral 's nachts, zijn meer dan 1 op de 4 chauffeurs die in een ongeval betrokken raken onder invloed van alcohol (2).

Dus: groot gelijk dat je nuchter rijdt.

Meer info over de effecten van alcohol en drugs op jouw rijgedrag

“In de eerste 9 maanden van dit jaar werden in Oost-Vlaanderen 631 rijbewijzen ingetrokken na een positieve speekseltest (3). In 2022 werden er in onze provincie in totaal 692 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol vastgesteld (4). Dat is het hoogste cijfer sinds 2017. Sensibiliseren en controleren blijft dus noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen. Tijdens de Verkeersveilige Nacht op 8 december, een actie die we bewust op voorhand aankondigen, worden daarom extra controles ingericht.”

“Twee jaar geleden zijn we in onze provincie gestart met een proefproject om in de mate van het mogelijke bij elk verkeersongeval waarvoor men opgeroepen werd een drugstest af te nemen. Sindsdien is er door de FOD Justitie sterk geïnvesteerd in de beschikbaarheid van drugstesten. Waar dit er in 2020 nog 36.000 waren, zijn er vandaag 100.000 testen beschikbaar. Er wordt nu ook verplicht bij elk ongeval gecontroleerd op drugsgebruik, tot voor kort was enkel een alcoholtest verplicht.  Een goede zaak, want hierdoor verhoogt niet alleen de pakkans, maar krijgt de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.”

Gouverneur Carina Van Cauter

(1) Bron: Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer.
(2) Bron: Verkeersstatistieken Federale Politie
(3) Bron: Barometer Verkeer Provincie Oost-Vlaanderen - FPF/DGR/DR
(4) Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium – VIAS Institute