Stijn Deschepper is nieuwe en laatste burgemeester van Moerbeke

Op dinsdagavond 17 januari 2023  legde Stijn Deschepper bij gouverneur Carina Van Cauter de eed af als nieuwe burgemeester van Moerbeke. Hij neemt de sjerp over van partijgenoot Robby De Caluw√©.

Zodra ze benoemd zijn door de Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden leggen burgemeesters hun eed af in handen van de gouverneur. Stijn Deschepper werd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot burgemeester en dit met onmiddellijk ingang. Hij is daarmee niet alleen de nieuwe, maar ook de laatste burgemeester van Moerbeke. Op 1 januari 2025 staat immers de fusie met Lokeren gepland. Deschepper, die al eerste schepen in Moerbeke was, beschouwt de fusie in goede banen leiden dan ook als zijn belangrijkste opdracht. Filip Anthuenis, de burgemeester van Lokeren, was trouwens ook aanwezig op de eedaflegging. Net als Robby De Caluw√©, die de burgemeestersjerp na bijna 10 jaar doorgeeft. Hij zal zich vanaf nu focussen op zijn mandaat als federaal parlementslid.

De eedaflegging vond plaats op dinsdagavond 17 januari in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt in Gent en dit in het bijzijn van zijn familie en vrienden.